2 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Gumma
Midori-shi, Nakanojo-machi Agatsuma-gun, Higashiagatsuma-machi Agatsuma-gun, Oizumi-machi Ora-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 笠懸久宮(6353000)

KASAKAKEKUGUU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

ローソン 吾妻原町(6173462)

AGATSUMAHARAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên