1 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Gumma
Midori-shi, Kanra-machi Kanra-gun, Higashiagatsuma-machi Agatsuma-gun
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 笠懸久宮(6353000)

KASAKAKEKUGUU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên