8 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Gumma
Ota-shi, Midori-shi, Higashiagatsuma-machi Agatsuma-gun
8 kết quả Hiển thị từ 1 đến 8 kết quả

ローソン 太田新田小金井町(6270656)

OOTANITSUTAKOGANAICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 810 Yen)

Có đào tạo

ローソン 太田下小林(6079361)

OOTASHIMOKOBAYASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 810 Yen)

Có đào tạo

ローソン 太田下田島町(6356330)

OOTASHIMOTAJIMACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên

ローソン 太田矢田堀町(6245687)

OOTAYATABORICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 840 Yen)

Có đào tạo

ローソン 太田石原町(6205021)

OOTAISHIHARACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン 太田高林東(6265862)

OOTATAKAHAYASHIHIGASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

ローソン 太田原宿町(6284291)

OOTAHARAJIYUKUCHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 810 Yen)

Có đào tạo

ローソン 笠懸久宮(6353000)

KASAKAKEKUGUU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên