6 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Chiba
Kimitsu-shi, Tako-machi Katori-gun
6 kết quả Hiển thị từ 1 đến 6 kết quả

ローソン 君津南子安六丁目(6233402)

KIMITSUMINAMIKOYASU6CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên

ローソン 君津外箕輪三丁目(6283647)

KIMITSUSOTOMINOWA3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên

ローソン 君津外箕輪三丁目(6283647)

KIMITSUSOTOMINOWA3CHIYOUME

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên

ローソン 君津人見(6206144)

KIMITSUHITOMI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên

ローソン 君津市役所前(6284285)

KIMITSUSHIYAKUSHIYOMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên

ローソン 多古南(6133770)

TAKOMINAMI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

Trả tiền đi lại