3 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Chiba
Kamagaya-shi, Sosa-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 東道野辺三丁目(6133505)

HIGASHIMICHINOBE3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 925 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 925 Yen)

Có đào tạo

ローソン 東鎌ケ谷一丁目(6239066)

HIGASHIKAMAGAYA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 923 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 鎌ケ谷二丁目(6162180)

KAMAGAYA2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 925 Yên trở lên