1 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Chiba
Sakura-shi, Sosa-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 佐倉白銀(6213003)

SAKURASHIROGANE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 920 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 900 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo