1 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Chiba
Shiroi-shi, Mutsuzawa-machi Chosei-gun
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 千葉白井(6288515)

CHIBASHIROI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 925 Yên trở lên