2 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Chiba
Shiroi-shi, Mutsuzawa-machi Chosei-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソンストア100 白井清水口(6360230)

SHIROISHIMIZUGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 920 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 千葉白井(6288515)

CHIBASHIROI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 895 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 895 Yen)

Có đào tạo