7 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Chiba
Ichihara-shi, Shiroi-shi
7 kết quả Hiển thị từ 1 đến 7 kết quả

ローソン 市原姉ヶ崎(6162889)

ICHIHARAANEGASAKI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 市原姉崎消防署前(6228275)

ICHIHARAANESAKISHIYOUBOUSHIYOMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 930 Yen)

Có đào tạo

ローソン 市原八幡海岸通(6179329)

ICHIHARAYAWATAKAIGANDOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 市原新生(6162688)

ICHIHARAARAOI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 895 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 895 Yen)

Có đào tạo

ローソンストア100 白井清水口(6360230)

SHIROISHIMIZUGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 920 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 千葉白井(6288515)

CHIBASHIROI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 895 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 895 Yen)

Có đào tạo

ローソン 市原根田一丁目(6162398)

ICHIHARANEDA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 910 Yên trở lên