2 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Chiba
Narita-shi, Shiroi-shi
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 東横イン成田空港(6283498)

TOUYOKOIN'NARITAKUUKOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên

ローソン 千葉白井(6288515)

CHIBASHIROI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 925 Yên trở lên