20 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Chiba
Matsudo-shi, Shiroi-shi
20 kết quả Hiển thị từ 1 đến 20 kết quả

ローソン 松戸久保平賀(6247108)

MATSUDOKUBOHIRAGA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên

ローソン 松戸常盤平一丁目(6264265)

MATSUDOTOKIWADAIRA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 928 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 松戸上本郷(6209591)

MATSUDOKAMIHONGOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên

ローソン 松戸河原塚(6213180)

MATSUDOKAWARADZUKA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 928 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 松戸市役所前(6217283)

MATSUDOSHIYAKUSHIYOMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 925 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 925 Yen)

Có đào tạo

ローソン 松戸六実駅前(6049124)

MATSUDOMUTSUMIEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 925 Yên trở lên

ローソン 松戸六実六丁目(6223214)

MATSUDOMUTSUMI6CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 925 Yên trở lên

ローソン 千葉白井(6288515)

CHIBASHIROI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 925 Yên trở lên

ローソン 松戸樋野口(6269038)

MATSUDOHINOKUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 松戸古ヶ崎四丁目(6075989)

MATSUDOKOGASAKI4CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên

ローソン 松戸(6108447)

MATSUDO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン・スリーエフ 松戸馬橋(6276038)

MATSUDOMABASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên

ローソンストア100 松戸馬橋(6256797)

MATSUDOMABASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 923 Yen)

Có đào tạo

ローソン 松戸中矢切(6213049)

MATSUDONAKAYAGIRI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 松戸稔台八丁目(6246586)

MATSUDOMINORIDAI8CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 松戸梨香台(6277397)

MATSUDORIKOUDAI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên

ローソン・スリーエフ 新松戸四丁目(6276400)

SHINMATSUDO4CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 925 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン・スリーエフ 北松戸(6276021)

KITAMATSUDO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 925 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソンストア100 新松戸南(6252109)

SHINMATSUDOMINAMI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 松戸高塚十字路(6210513)

MATSUDOTAKATSUKAJIYUUJIRO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên

Trả tiền đi lại