3 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Chiba
Abiko-shi, Kamogawa-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 我孫子新田(6356174)

ABIKOSHINDEN

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 天津小湊(6143283)

AMATSUKOMINATO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 895 Yên trở lên

ローソン 鴨川広場(6133787)

KAMOGAWAHIROBA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 895 Yên trở lên

Trả tiền đi lại