7 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Chiba
Ichihara-shi
7 kết quả Hiển thị từ 1 đến 7 kết quả

ローソン 市原姉ケ崎駅前(6270691)

ICHIHARAANEGASAKIEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

ローソン 市原八幡海岸通(6179329)

ICHIHARAYAWATAKAIGANDOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 市原新生(6162688)

ICHIHARAARAOI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 923 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 923 Yen)

Có đào tạo

ローソン 市原五井駅東口(6011653)

ICHIHARAGOIEKIHIGASHIGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 940 Yên trở lên

ローソン 市原根田一丁目(6162398)

ICHIHARANEDA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 940 Yên trở lên

ローソン 市原五井南海岸(6213345)

ICHIHARAGOIMINAMIKAIGAN

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 928 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 市原八幡(6217030)

ICHIHARAYAWATA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

Trả tiền đi lại