3 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Chiba
Wakaba-ku Chiba-shi, Narita-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 千葉みつわ台大通(6197907)

CHIBAMITSUWADAIOODOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 千葉西都賀(6213262)

CHIBANISHITSUGA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 928 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 千葉桜木北一丁目(6361732)

CHIBASAKURAGIKITA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên