1 kết quả
Địa điểm làm việc
Kanto region
Chiba
Inage-ku Chiba-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 稲毛山王(6133422)

INAGESAN'NOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên