5 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Shiga
Kusatsu-shi, Takashima-shi, Higashiomi-shi
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

ローソン 草津矢橋町(6206500)

KUSATSUYABASECHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên

ローソン 八日市緑町(6166338)

YOUKAICHIMIDORIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 880 Yen)

Có đào tạo

ローソン 草津野路東(6153985)

KUSATSUNOJIHIGASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 866 Yên trở lên

ローソン 南草津三丁目(6211910)

MINAMIKUSATSU3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 866 Yên trở lên

ローソン 近江高島駅前(6292066)

OUMITAKASHIMAEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 910 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 870 Yen)

Có đào tạo