4 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Shiga
Kusatsu-shi, Takashima-shi
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソン 草津矢橋町(6206500)

KUSATSUYABASECHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên

ローソン 草津野路東(6153985)

KUSATSUNOJIHIGASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 866 Yên trở lên

ローソン 南草津三丁目(6211910)

MINAMIKUSATSU3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 866 Yên trở lên

ローソン 近江高島駅前(6292066)

OUMITAKASHIMAEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 910 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 870 Yen)

Có đào tạo