3 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Osaka
Kadoma-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソンストア100 門真末広町(6253126)

KADOMASUEHIROCHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 964 Yên trở lên

ローソン 門真大橋町(6241459)

KADOMAOOHASHICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 964 Yen)

Có đào tạo

ローソンストア100 門真エル西三荘(6258023)

KADOMAERUNISHISANSOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 965 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 965 Yen)

Có đào tạo