5 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Osaka
Hirakata-shi
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

ローソンストア100 枚方村野本町(6265804)

HIRAKATAMURANOHONMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên

ローソン 枚方南中振二丁目(6058749)

HIRAKATAMINAMINAKABURI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 964 Yên trở lên

ローソン 養父丘(6076144)

YABUGAOKA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 964 Yên trở lên

ローソンストア100 枚方茄子作(6265796)

HIRAKATANASUDZUKURI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 964 Yên trở lên

ローソンストア100 枚方北中振(6254410)

HIRAKATAKITANAKABURI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 965 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 965 Yen)

Có đào tạo