9 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Osaka
Chuo-ku Osaka-shi, Sennan-shi
9 kết quả Hiển thị từ 1 đến 9 kết quả

ローソンストア100 西心斎橋(6254893)

NISHISHINSAIBASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 936 Yên trở lên

ローソン 東心斎橋二丁目(6270389)

HIGASHISHINSAIBASHI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 日本橋三丁目交差点東(6270053)

NITSUPONBASHI3CHIYOUMEKOUSATENHIGA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 970 Yen)

Có đào tạo

ローソン 千日前二丁目(6096661)

SEN'NICHIMAE2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,040 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 990 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 上町(6243843)

UEMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン なんば千日前通(6176986)

NANBASEN'NICHIMAEDOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 960 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 安土町二丁目(6121130)

ADZUCHIMACHI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 936 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 北浜MIDビル(6190101)

KITAHAMAMIDBIRU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 博労町三丁目(6249739)

BAKUROUMACHI3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên

Trả tiền đi lại