26 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Osaka
Nishi-ku Osaka-shi, Chuo-ku Osaka-shi, Yao-shi
26 kết quả Hiển thị từ 1 đến 26 kết quả

ローソン 東心斎橋二丁目(6270389)

HIGASHISHINSAIBASHI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 日本橋三丁目交差点東(6270053)

NITSUPONBASHI3CHIYOUMEKOUSATENHIGA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 970 Yen)

Có đào tạo

ローソン 千日前二丁目(6096661)

SEN'NICHIMAE2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,040 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 990 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン なんば千日前通(6176986)

NANBASEN'NICHIMAEDOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 980 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 北浜MIDビル(6190101)

KITAHAMAMIDBIRU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 博労町三丁目(6249739)

BAKUROUMACHI3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 久太郎町一丁目(6366132)

KIYUUTAROUMACHI1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 980 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 南本町二丁目(6136490)

MINAMIHONMACHI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 大阪ドームシティ(6068251)

OOSAKADO-MUSHITEI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 966 Yên trở lên

ローソン せんば心斎橋筋(6208746)

SENBASHINSAIBASHISUJI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 964 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 江戸堀センタービル(6152780)

EDOBORISENTABIRU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 964 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 江戸堀センタービル(6152780)

EDOBORISENTABIRU

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 964 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 中央南船場一丁目(6152632)

CHIYUUOUMINAMISENBA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 980 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 970 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 八尾木の本一丁目(6272945)

YAOKINOMOTO1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 964 Yên trở lên

ローソン S OSLなんば駅上りホーム(6286692)

S OSLNANBAEKINOBORIHOMU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 南堀江四丁目(6220492)

MINAMIHORIE4CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 大阪城公園(6270202)

OOSAKAJIYOUKOUEN

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 安土町二丁目(6121130)

ADZUCHIMACHI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 964 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 千日前通高津(6190638)

SEN'NICHIMAEDOORIKOUDZU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 964 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 大丸心斎橋(6360840)

DAIMARUSHINSAIBASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 964 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン S大丸心斎橋9F(6360856)

SDAIMARUSHINSAIBASHI9F

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 964 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 瓦屋町三丁目(6365983)

KAWARAYAMACHI3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 964 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 大阪南船場一丁目(6366422)

OOSAKAMINAMISENBA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 九条二丁目(6249538)

KUJIYOU2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 970 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 東心斎橋一丁目(6360738)

HIGASHISHINSAIBASHI1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên

ローソンストア100 西区京町堀(6251311)

NISHIKUKIYOUMACHIBORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên

Trả tiền đi lại