3 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Osaka
Asahi-ku Osaka-shi, Kaizuka-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 貝塚久保(6086131)

KAIDZUKAKUBO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 936 Yên trở lên

ローソン 貝塚王子西(6171641)

KAIDZUKAOUJINISHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 936 Yên trở lên

ローソン 大宮五丁目(6121382)

OOMIYA5CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 936 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 936 Yen)

Có đào tạo