9 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Nara
Nara-shi
9 kết quả Hiển thị từ 1 đến 9 kết quả

ローソン 近鉄奈良駅前(6238457)

KINTETSUNARAEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

ローソン 奈良学園北一丁目(6166522)

NARAGAKUENKITA1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 838 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 838 Yen)

Có đào tạo

ローソン 奈良五条町(6249550)

NARAGOJIYOUCHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên

ローソン 奈良法華寺西(6206440)

NARAHOTSUKEJINISHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

ローソン 奈良佐紀町(6231521)

NARASAKICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên

ローソン 奈良四条大路一丁目(6199668)

NARASHIJIYOUOOJI1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 850 Yen)

Có đào tạo

ローソン 奈良四条大路三丁目(6190851)

NARASHIJIYOUOOJI3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 850 Yen)

Có đào tạo

ローソン JR奈良駅前(6166396)

JRNARAEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 838 Yên trở lên

ローソン 奈良阪町(6224053)

NARAZAKACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên