4 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Kyoto
HIgashiyama-ku Kyoto-shi, Seika-cho Soraku-gun
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソン 精華町祝園(6229441)

SEIKACHIYOUHOUSONO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 910 Yên trở lên

ローソン 東大路馬町(6292356)

HIGASHIOOJIUMAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 910 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 910 Yen)

Có đào tạo

ローソン 祇園安井(6088070)

GION'YASUI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソンストア100 京阪五条駅前(6250889)

KEIHANGOJIYOUEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 910 Yên trở lên