5 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Kyoto
Sakyo-ku Kyoto-shi, Kyotango-shi
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

ローソン 岡崎道(6272773)

OKAZAKIMICHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 882 Yen)

Có đào tạo

ローソン 下鴨西林(6042458)

SHIMOGAMONISHIBAYASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 910 Yên trở lên

ローソン 松ヶ崎駅前(6292043)

MATSUGASAKIEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 890 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 890 Yen)

Có đào tạo

ローソンストア100 一乗寺駅前(6256219)

ICHIJIYOUJIEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 890 Yên trở lên

ローソンストア100 京都百万遍(6258460)

KIYOUTOHIYAKUMANBEN

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 890 Yên trở lên