1 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Kyoto
Nishikyo-ku Kyoto-shi
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 西京川島(6292161)

NISHIGIYOUKAWASHIMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 888 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 888 Yen)

Có đào tạo