13 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Kyoto
Minami-ku Kyoto-shi
13 kết quả Hiển thị từ 1 đến 13 kết quả

ローソン 吉祥院八条通(6292126)

KITSUSHIYOUINHACHIJIYOUDOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 910 Yên trở lên

ローソン 東寺駅前(6043848)

TOUJIEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 909 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 909 Yen)

Có đào tạo

ローソン 九条河原町(6292209)

KUJIYOUKAWARAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 910 Yên trở lên

ローソン 大宮通上鳥羽(6292221)

OOMIYADOORIKAMITOBA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 910 Yên trở lên

ローソン 京都駅八条口(6292333)

KIYOUTOEKIHACHIJIYOUGUCHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 910 Yên trở lên

ローソン 烏丸久世橋(6166864)

KARASUMAKUZEBASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 910 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 久世中久町(6217768)

KUZENAKAHISACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 910 Yen)

Có đào tạo

ローソン 苗代町(6124966)

NAWASHIROMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 909 Yen)

Có đào tạo

ローソン 油小路祥鳥橋(6127025)

ABURANOKOUJISHIYOUCHIYOUBASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 910 Yen)

Có đào tạo

ローソン 京都南インター(6054295)

KIYOUTOMINAMIINTA-

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 910 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 吉祥院西ノ茶屋(6194180)

KITSUSHIYOUIN'NISHINOCHIYAYA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 910 Yen)

Có đào tạo

ローソン 竹田街道針小路(6220150)

TAKEDAKAIDOUHARIKOUJI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 950 Yên trở lên

ローソン 吉祥院石原(6292149)

KITSUSHIYOUIN'ISHIHARA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 910 Yên trở lên