3 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Kyoto
Kita-ku Kyoto-shi, Nagaokakyo-shi
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 長岡京ガラシャ通(6292132)

NAGAOKAKIYOUGARASHIYADOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 888 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 888 Yen)

Có đào tạo

ローソン 北野白梅町(6153488)

KITANOHAKUBAICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

ローソン 京都金閣寺前(6244179)

KIYOUTOKINKAKUJIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên