6 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Hyogo
Kawanishi-shi, Awaji-shi
6 kết quả Hiển thị từ 1 đến 6 kết quả

ローソン 川西見野三丁目(6298956)

KAWANISHIMINO3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 875 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 871 Yen)

Có đào tạo

ローソン 川西山下町(6194599)

KAWANISHIYAMASHITACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 875 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 871 Yen)

Có đào tạo

ローソン 川西加茂六丁目(6275620)

KAWANISHIKAMO6CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên

ローソン 川西平野二丁目(6166953)

KAWANISHIHIRANO2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

ローソン 川西矢問二丁目(6199250)

KAWANISHIYATOU2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

ローソン 川西多田桜木二丁目(6358115)

KAWANISHITADASAKURAGI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên