4 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Hyogo
Miki-shi, Sasayama-shi
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソン 三木青山(6248540)

MIKIAOYAMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

ローソン 三木別所(6045178)

MIKIBETSUSHIYO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

ローソン 三木小林(6095963)

MIKIKOBAYASHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 900 Yên trở lên

ローソン 篠山安田(6058413)

SASAYAMAYASUDA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 875 Yên trở lên