21 kết quả
Địa điểm làm việc
Kansai region
Hyogo
Himeji-shi, Asago-shi
21 kết quả Hiển thị từ 1 đến 21 kết quả

ローソン 姫路大津真砂(6166150)

HIMEJIOOTSUMASAGO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

ローソン 姫路正門通四丁目(6177307)

HIMEJISEIMONDOORI4CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

ローソン 姫路大津新町(6248823)

HIMEJIOOTSUSHINMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

ローソン ホテルモントレ姫路(6287616)

HOTERUMONTOREHIMEJI

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 871 Yen)

Có đào tạo

ローソン 姫路花田町(6249461)

HIMEJIHANADACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 875 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 871 Yen)

Có đào tạo

ローソン 姫路山野井(6177075)

HIMEJIYAMANOI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 871 Yen)

Có đào tạo

ローソン 姫路五軒邸(6199303)

HIMEJIGOKEN'YASHIKI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 871 Yen)

Có đào tạo

ローソン 姫路御国野町(6238049)

HIMEJIMIKUNINOCHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 875 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 871 Yen)

Có đào tạo

ローソン 福沢町(6088408)

FUKUZAWACHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 875 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 871 Yen)

Có đào tạo

ローソン 姫路別所(6166976)

HIMEJIBETSUSHIYO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 875 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 871 Yen)

Có đào tạo

ローソン 姫路野里(6127574)

HIMEJINOZATO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 875 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 871 Yen)

Có đào tạo

ローソン 姫路山野井(6177075)

HIMEJIYAMANOI

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 871 Yen)

Có đào tạo

ローソン 姫路飾磨加茂(6172451)

HIMEJISHIKAMAKAMO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

ローソン 姫路東夢前台(6284760)

HIMEJIHIGASHIYUMESAKIDAI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

ローソン 姫路飾磨今在家(6153070)

HIMEJISHIKAMAIMAZAIKE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

ローソン 飾磨英賀東町(6166835)

SHIKAMAAGAHIGASHIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

ローソン 姫路飾磨城南町(6199705)

HIMEJISHIKAMAJIYOUNANCHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 871 Yen)

Có đào tạo

ローソン 姫路相野(6089112)

HIMEJIAINO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 姫路大津(6141031)

HIMEJIOOTSU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 871 Yen)

Có đào tạo

ローソン 姫路継野々上(6282317)

HIMEJITSUGINONOUE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 880 Yên trở lên

ローソン 姫路飾東豊国(6127580)

HIMEJISHIKITOUTOYOKUNI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 871 Yên trở lên