3 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
Ohira-mura Kurokawa-gun, MInamisanriku-cho Motoyoshi-gun
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 大衡万葉クリエートパーク(6219543)

OOHIRAMAN'YOUKURIETOPAKU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン 南三陸小森(6219566)

MINAMISANRIKUKOMORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン 南三陸志津川御前下(6353810)

MINAMISANRIKUSHIDZUGAWAGOZENSHITA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên