8 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
Aoba-ku Sendai-shi, MInamisanriku-cho Motoyoshi-gun
8 kết quả Hiển thị từ 1 đến 8 kết quả

ローソン 仙台木町通中央(6244742)

SENDAIKIMACHIDOORICHIYUUOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 798 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 仙台瑞鳳(6249314)

SENDAIZUIHOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 798 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン S東北大学青葉山(6273198)

STOUHOKUDAIGAKUAOBAYAMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 仙台大町二丁目(6044180)

SENDAIOOMACHI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 798 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台立町(6016700)

SENDAITACHIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 798 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台木町通二丁目(6016627)

SENDAIKIMACHIDOORI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 仙台広瀬通(6016320)

SENDAIHIROSEDOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 仙台落合二丁目(6353804)

SENDAIOCHIAI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên