1 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
Watari-cho Watari-gun, Matsushima-machi Miyagi-gun, Ohira-mura Kurokawa-gun, Kami-machi Kami-gun
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 大衡万葉クリエートパーク(6219543)

OOHIRAMAN'YOUKURIETOPAKU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên