1 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
Iwanuma-shi, Kami-machi Kami-gun
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 岩沼下野郷(6226000)

IWANUMASHIMONOGOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 800 Yen)

Có đào tạo