4 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
Wakabayashi-ku Sendai-shi, Osaki-shi, Wakuya-cho Toda-gun
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソン 仙台土樋(6176070)

SENDAITSUCHITOI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 798 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 仙台河原町駅前(6244570)

SENDAIKAWARAMACHIEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 798 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン ツルハドラッグ仙台五橋(6236760)

TSURUHADORATSUGUSENDAIITSUTSUBA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台河原町(6132204)

SENDAIKAWARAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 798 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo