6 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
Wakabayashi-ku Sendai-shi, Kami-machi Kami-gun
6 kết quả Hiển thị từ 1 đến 6 kết quả

ローソン ツルハドラッグ仙台五橋(6236760)

TSURUHADORATSUGUSENDAIITSUTSUBA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 824 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台河原町(6132204)

SENDAIKAWARAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 824 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台土樋(6176070)

SENDAITSUCHITOI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 824 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台河原町駅前(6244570)

SENDAIKAWARAMACHIEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 824 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台沖野(6157670)

SENDAIOKINO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 824 Yên trở lên

ローソン 仙台六丁の目北町(6365486)

SENDAIROKUCHIYOUNOMEKITAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên