7 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
Aoba-ku Sendai-shi
7 kết quả Hiển thị từ 1 đến 7 kết quả

ローソン 仙台木町通中央(6244742)

SENDAIKIMACHIDOORICHIYUUOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 824 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 仙台瑞鳳(6249314)

SENDAIZUIHOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 824 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン S東北大学青葉山(6273198)

STOUHOKUDAIGAKUAOBAYAMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 824 Yên trở lên

ローソン 仙台落合二丁目(6353804)

SENDAIOCHIAI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 824 Yên trở lên

ローソン 仙台宮町通(6175580)

SENDAIMIYAMACHIDOORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン ダイワロイネットホテル仙台一番町(6370263)

DAIWAROINETSUTOHOTERUSENDAIICHIBA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 824 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 仙台立町(6016700)

SENDAITACHIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 824 Yên trở lên

Trả tiền đi lại