47 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Miyagi
47 kết quả Hiển thị từ 1 đến 30 kết quả

ローソン 栗原一迫(6236636)

KURIHARAICHIHASAMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 930 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 大衡万葉クリエートパーク(6219543)

OOHIRAMAN'YOUKURIETOPAKU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 大河原バイパス(6176101)

OOGAWARABAIPASU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

ローソン 仙台坪沼(6113997)

SENDAITSUBONUMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 835 Yên trở lên

ローソン 仙台扇町五丁目(6244535)

SENDAIOUGIMACHI5CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 宮城陸運支局前(6249120)

MIYAGIRIKUUNSHIKIYOKUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 古川バイパス(6176041)

FURUKAWABAIPASU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 850 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台扇町五丁目(6244535)

SENDAIOUGIMACHI5CHIYOUME

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 色麻上新町(6132227)

SHIKAMAKAMISHINMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 色麻清水(6249219)

SHIKAMAKIYOMIZU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 南三陸小森(6219566)

MINAMISANRIKUKOMORI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên

ローソン 南三陸志津川御前下(6353810)

MINAMISANRIKUSHIDZUGAWAGOZENSHITA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 860 Yên trở lên

ローソン 大崎古川駅南(6289578)

OOSAKIFURUKAWAEKIMINAMI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 840 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台鹿野三丁目(6365227)

SENDAIKANO3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン S東北大学青葉山(6273198)

STOUHOKUDAIGAKUAOBAYAMA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 825 Yên trở lên

ローソン 岩沼下野郷(6226000)

IWANUMASHIMONOGOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 830 Yen)

Có đào tạo

ローソン 仙台茂庭(6048691)

SENDAIMONIWA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 825 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 825 Yen)

Có đào tạo

ローソン 仙台河原町(6132204)

SENDAIKAWARAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 825 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台土樋(6176070)

SENDAITSUCHITOI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 825 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台高砂二丁目(6048685)

SENDAITAKASAGO2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 825 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台高砂一丁目(6025129)

SENDAITAKASAGO1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 825 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台河原町駅前(6244570)

SENDAIKAWARAMACHIEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 825 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台扇町三丁目(6196546)

SENDAIOUGIMACHI3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 825 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台出花二丁目(6236926)

SENDAIIDEKA2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 825 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 仙台鹿野一丁目(6370323)

SENDAIKANO1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 825 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン ダイワロイネットホテル仙台一番町(6370263)

DAIWAROINETSUTOHOTERUSENDAIICHIBA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 825 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 仙台宮城野三丁目(6097175)

SENDAIMIYAGINO3CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 825 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 名取増田七丁目(6359221)

NATORIMASUDA7CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 825 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 仙台八本松一丁目(6132463)

SENDAIHACHIHONMATSU1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 825 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo

ローソン 仙台郡山七丁目(6132470)

SENDAIKOORIYAMA7CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 830 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 825 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo