2 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Iwate
Otsuchi-cho Kamihei-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 大槌高校前(6211257)

OOTSUCHIKOUKOUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 大槌バイパス(6148725)

OOTSUCHIBAIPASU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

Trả tiền đi lại