1 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Iwate
Shiwa-cho Shiwa-gun
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 紫波稲藤(6281482)

SHIWAINAFUJI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên