1 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Iwate
Iwate-machi Iwate-gun
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 沼宮内SS(6354011)

NUMAKUNAIESUESU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 1,000 Yên trở lên

Trả tiền đi lại