5 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Iwate
Hanamaki-shi, Kamaishi-shi
5 kết quả Hiển thị từ 1 đến 5 kết quả

ローソン 釜石ベイシティホテル(6135473)

KAMAISHIBEISHITEIHOTERU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 釜石駅前(6148814)

KAMAISHIEKIMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên

ローソン 花巻中根子(6273175)

HANAMAKINAKANEKO

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 820 Yên trở lên

ローソン 釜石鵜住居神ノ沢(6281460)

KAMAISHIUNOSUMAIKAMINOSAWA

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 花巻大迫町(6201193)

HANAMAKIOOHASAMAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 790 Yên trở lên