4 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Iwate
Miyako-shi, Hanamaki-shi
4 kết quả Hiển thị từ 1 đến 4 kết quả

ローソン 県立宮古病院前(6135020)

KENRITSUMIYAKOBIYOUINMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 770 Yên trở lên

ローソン 宮古和見町(6354086)

MIYAKOWAMIMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 770 Yên trở lên

ローソン 花巻大迫町(6201193)

HANAMAKIOOHASAMAMACHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 770 Yên trở lên

ローソン 花巻上町(6289756)

HANAMAKIKAMICHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 800 Yên trở lên