3 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Kitami-shi, Oshamambe-cho Yamakoshi-gun, Setana-cho Kudo-gun, Biratori-cho Saru-gun
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 北見北2条東一丁目(6267312)

KITAMIKITA2JIYOUHIGASHI1CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên

ローソン 北見春光町(6280318)

KITAMISHIYUNKOUCHIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 870 Yên trở lên

ローソン 端野緋牛内(6090167)

TAN'NOHIUSHINAI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 876 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 861 Yen)

Trả tiền đi lại Có đào tạo