3 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Yoichi-cho Yoichi-gun, Biei-cho Kamikawa-gun
3 kết quả Hiển thị từ 1 đến 3 kết quả

ローソン 美瑛大町二丁目(6355163)

BIEIOOMACHI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 835 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 835 Yen)

Có đào tạo

ローソン 余市大川四丁目(6267246)

YOICHIOOKAWA4CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 835 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 835 Yen)

Có đào tạo

ローソン 余市大川四丁目(6267246)

YOICHIOOKAWA4CHIYOUME

Nhân viên nhà bếp ở các quán ăn uống khác

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 835 Yên trở lên

Trả tiền đi lại