1 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Nanae-cho Kameda-gun, Biei-cho Kamikawa-gun
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 美瑛大町二丁目(6355163)

BIEIOOMACHI2CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 835 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 835 Yen)

Có đào tạo