1 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Rankoshi-cho Isoya-gun, Tsukigata-cho Kabato-gun
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 蘭越(6119920)

RANKOSHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 835 Yên trở lên

Trả tiền đi lại