2 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Yoichi-cho Yoichi-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 余市大川四丁目(6267246)

YOICHIOOKAWA4CHIYOUME

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 861 Yên trở lên

Trả tiền đi lại

ローソン 余市大川四丁目(6267246)

YOICHIOOKAWA4CHIYOUME

Ứng cử chức cửa hàng trưởng, quản lý (liên quan đến bán hàng)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 861 Yên trở lên

Trả tiền đi lại