1 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Teine-ku Sapporo-shi, Esashi-cho Hiyama-gun, Shihoro-cho Kato-gun
1 kết quả Hiển thị từ 1 đến 1 kết quả

ローソン 札幌手稲稲穂3条(6161230)

SATSUPOROTEINEINAHO3JIYOU

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 861 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 861 Yen)

Có đào tạo