2 kết quả
Địa điểm làm việc
Hokkaido, Tohoku region
Hokkaido
Obihiro-shi, Matsumae-cho Matsumae-gun
2 kết quả Hiển thị từ 1 đến 2 kết quả

ローソン 帯広畜産大学前(6091333)

OBIHIROCHIKUSANDAIGAKUMAE

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 835 Yên trở lên
(Khi đang thực tập là 835 Yen)

Có đào tạo

ローソン 松前建石(6048538)

MATSUMAETATEISHI

Nhân viên cửa hàng tiện lợi (làm toàn bộ công việc)

*Làm thêm

Lương: lương theo giờ từ 835 Yên trở lên